Piktogram roweru na drodze rowerowej

Program rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2021-2023

Zwarta i funkcjonalna infrastruktura rowerowa sprawia, że pojawia się na niej coraz więcej rowerzystów. Kolejne kilometry dróg rowerowych działają jak katalizator i powodują, że częściej przesiadamy się z samochodu na rower.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy, na którym opracowano program rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2021-2023.

Zespół ds. Polityki Rowerowej już kilka lat temu przyjął plan tzw. priorytetów inwestycyjnych w kwestii infrastruktury rowerowej. Z dużym opóźnieniem została zrealizowana część punktów z tej listy, m.in. ulica Łochowska, Grunwaldzka, Kruszwicka. Obecnie infrastruktura rowerowa powstaje na ulicy Focha. W zachodniej części Bydgoszczy „dziurą” pozostaje ulica Nakielska, lecz póki co pozostaje oczekiwać na konkretne decyzje w sprawie przebudowy całej arterii. Teraz Zespół zaktualizował listę tych priorytetów, dopisując kolejne ulice, gdzie ma powstać infrastruktura rowerowa. Wybór ten został oparty o wieloletnią prognozę finansową Bydgoszczy. Na wstępie należy podkreślić, że faktyczna realizacja poniższych inwestycji do 2023 roku zależy od zatwierdzenia projektów budżetu w takim kształcie na każdy rok oraz sprawnym i efektywnym przeprowadzeniu procedur przetargowych. Ostatnie lata pokazały, że takie plany nie zawsze udaje się zrealizować – z powodów zależnych od miasta (czyt. finansowych), ale i nie tylko.

Pasy rowerowe na ulicy Śniadeckich

Priorytetowym projektem i jedną z ważniejszych inwestycji, uwzględnioną w wyżej wymienionym programie na najbliższe lata, jest budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic: Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej-Curie – Łęczycka z możliwością przedłużenia na odcinku Warszawska – Śniadeckich. Trasa rowerowa wzdłuż wymienionych ulic znacznie ułatwi poruszanie się po dużej części centrum miasta, gdyż połączy dworzec Bydgoszcz Główna z osiedlem Bartodzieje. Częściowo trasa ta zostanie poprowadzona wytyczonymi pasami dla rowerów na jezdni. Będzie to pierwsze takie rozwiązanie w naszym mieście. Pasy dla rowerów na jezdni są rozwiązaniem widocznym, elastycznym, możliwym do szybkiego wprowadzenia na istniejących drogach, ponieważ ich stworzenie wymaga jedynie oznakowania poziomego jezdni i przede wszystkim dużo tańszym. Zastosowane zostanie w przestrzeniach, gdzie brakuje miejsca na wytyczenie oddzielnych dróg rowerowych. Bez wątpienia przyczyni się to również do zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta. Wielu przedsiębiorców może mieć obawy, że tym samym zmniejszy się liczba klientów, ale nic bardziej mylnego. Istnieje wiele przykładów miast polskich i nie tylko, które pokazują, że oddawanie przestrzeni pieszym i rowerzystom pozytywnie wpływa na wizerunek ulicy, także w wymiarze handlowym. Podczas jazdy rowerem przez miasto, odczuwa się bliską więź z miejskim krajobrazem, dużo łatwiej zatrzymać się i wstąpić na zakupy, gdy zaciekawi nas coś w witrynie sklepowej czy poczujemy zapach świeżego pieczywa.

Przykład pasa dla rowerów wyznaczonego w jezdni
Przykład pasa dla rowerów wyznaczonego w jezdni
© Pixabay

Inwestycja ta w połączeniu z budową mostu tramwajowego i mostu drogowego nad Brdą, które powstaną przy istniejącym moście Kazimierza Wielkiego bez wątpienia stworzą jedną z najważniejszych arterii dla rowerzystów na osi wschód-zachód.

Poza tym, program rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2021-2023 uwzględnia również budowę ciągów komunikacyjnych dla rowerów:

  • wzdłuż ulicy Fordońskiej (od Wiaduktów Warszawskich do ulicy Magazynowej) wraz z budową kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Sochaczewskiej;
  • wzdłuż ulicy Sułkowskiego (odcinek od ul. Kamiennej do ul. Modrzewiowej);
  • wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy.

Eleminacja “teleportów”

Poza wytyczaniem i budową całkiem nowych dróg rowerowych, plan inwestycji skupia się w dużej mierze na wyeliminowaniu „teleportów”, czyli połączeniu w spójną sieć pourywanych dotychczas szlaków rowerowych.

Aktualnie wzdłuż ulicy Kolbego trwa budowa buspasa, w ramach której powstają ciągi pieszo-rowerowe. Niestety projekt zakłada, że „urwą” się one na dolnym tarasie Osowej Góry. Świeżo opracowany plan inwestycji zakłada jednak kontynuację drogi dla rowerów od ulicy Kormoranów do granic miasta. Skorzystają na tym nie tylko osoby mieszkające na Osowej Górze, ale również pozostali mieszkańcy Bydgoszczy. Będą oni mogli wybrać się na wycieczkę poza miasto, poruszając się przez cały czas drogą rowerową, która prowadzi m.in. przez Wojnowo do Prosperowa, skąd już niedaleko nad malownicze jezioro Wierzchucińskie.

Mapa infrastruktury rowerowej na Osowej Górze
Mapa infrastruktury rowerowej na Osowej Górze
© opracowanie własne

Dużo będzie się działo na Górnym Tarasie Bydgoszczy. Dobudowany zostanie krótki odcinek drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Magnuszewskiej, którego nie udało się zrealizować w tym roku w ramach remontu jezdni (fragment od ulicy Bohaterów Kragujewca do zjazdu do sklepu).

Niedokończona DDR przy ulicy Magnuszewskiej. Już niedługo infrastruktura rowerowa przy tej ulicy będzie kompletna.
Niedokończona DDR przy ulicy Magnuszewskiej
© praca własna

Kolejne odcinki, gdzie cykliści będą mogli poruszać się bez przeszkód i kontynuować swoją jazdę po spójnych drogach dla rowerów powstaną w dwóch etapach na Kapuściskach. Pierwszy odcinek zaplanowany jest wzdłuż ulicy Wojska Polskiego – od ulicy Szpitalnej do Chemicznej. Drugi odcinek zakłada budowę drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Chemicznej – od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Dachtery wraz z ulicą Kielecką – od ulicy Smoleńskiej do ulicy Toruńskiej. Obecnie poruszanie się wyżej wymienionymi ulicami nie należy do przyjemnych ze względu na wzmożony ruch samochodów ciężarowych, zmierzających do licznych magazynów czy firm znajdujących się na terenach byłego Zachemu.

Ostatnią inwestycją, która zaplanowana jest w tym rejonie miasta na najbliższe lata, ściśle związana jest z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, który od kilku lat dynamicznie się rozwija. Wiele firm lokuje tu swoje siedziby, a duża część bydgoszczan znajduje w nich zatrudnienie. Jest to również popularne miejsce rekreacji ze względu na bardzo rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych. Niestety nie są one zbyt dobrze skomunikowane z drogami dojazdowymi. Na szczęście jest szansa, iż w najbliższym czasie sytuacja ta ulegnie poprawie, gdyż w planach inwestycji ujęto kontynuację drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Glinki od ulicy Dąbrowa do BPPT.

Urywająca się DDR przy ulicy Glinki. Spójna infrastruktura rowerowa to istotny element, aby zachęcić mieszkańców miasta do przesiadki na jednoślad.
Urywająca się DDR przy ulicy Glinki
© praca własna

Z planów na kolejne lata będą zadowoleni również mieszkańcy Fordonu. Połączona zostanie istniejąca infrastruktura rowerowa na ulicy Pelplińskiej ze zbudowaną w 2018 drogą dla rowerów do Jarużyna.

Zdjęcie w nagłówku: © Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę